SUNDAY READINGS

(still in ß testing...)

 

    Home

Читання на 20 травня 2018p. / Readings for May 20, 2018
Зіслання Святого Духа / Pentecost

Апостол
(Ді 2: 1-11)


Тими днями, як настав день П’ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці. Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи. І з’явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них. Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як дух дав їм промовляти.
А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. І як зчинився той шум, зійшлась велика юрба і хвилювалася, бо кожний чув, як вони говорили його мовою. Здивовані й остовпілі, вони один до одного казали: “Хіба не галилеяни всі оці, що розмовляють? Як же воно, що кожний з нас чує нашу рідну мову: партяни, мідяни, еламії, і мешканці Месопотамії, Юдеї і Кападокії, Понту й Азії, Фригії й Памфілії, Єгипту й околиць Лівії, що біля Кирени, римляни, що тут перебувають, юдеї і прозеліти, крітяни, араби - ми чуємо їх, як вони нашими мовами проголошують величні діла Божі?”

Epistle
(Acts 2: 1-11)


In those days, when the time for Pentecost was fulfilled, they were all in one place together. And suddenly there came from the sky a noise like a strong driving wind, and it filled the entire house in which they were. Then there appeared to them tongues as of fire, which parted and came to rest on each one of them. And they were all filled with the holy Spirit and began to speak in different tongues, as the Spirit enabled them to proclaim. Now there were devout Jews from every nation under heaven staying in Jerusalem. At this sound, they gathered in a large crowd, but they were confused because each one heard them speaking in his own language. They were astounded, and in amazement they asked, “Are not all these people who are speaking Galileans? Then how does each of us hear them in his own native language? We are Parthians, Medes, and Elamites, inhabitants of Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt and the districts of Libya near Cyrene, as well as travelers from Rome, both Jews and converts to Judaism, Cretans and Arabs, yet we hear them speaking in our own tongues the mighty acts of God.”

Евангелія
(Ів 7:37-52, 8:12)


Останнього ж великого дня свята стояв Ісус і закликав на ввесь голос: “Коли спраглий хтось, нехай прийде до мене і п’є! Хто вірує в мене, як Писання каже, то ріки води живої з нутра його потечуть!” Так він про Духа казав, що його мали прийняти ті, які увірували в нього. Не прийшов був ще Дух Святий, бо Ісус не був ще прославлений.
Численні ж з народу, вчувши ті слова, казали: “Він - Христос.” Ще інші: “Чи з Галилеї Христос прийде? Хіба в Писанні не сказано, що з роду Давидового Христос прийде з села Вифлеєму, звідки був Давид?” І роздор виник із-за нього серед народу. Бажали схопити його деякі, та ніхто не наклав рук на нього.
Повернулись, отже, слуги до первосвящеників та фарисеїв, а ті питають їх: “Чому не привели його?” Слуги ж відказують: “Ніколи чоловік не говорив так, як цей чоловік говорить.” Фарисеї ж: “Чи й не ви дали себе звести? Невже хтось із старшини або фарисеїв увірував у нього? Та проклятий той народ, що закону не знає!” Але озвавсь до них Никодим, що приходив до нього вночі, а був уже один з них: “Чи дозволяє наш закон засуджувати чоловіка, не вислухавши його спершу та й не довідавшися, що він робить?” Ті ж йому: “Чи і ти з Галилеї? Розвідайся, то й побачиш: з Галилеї пророк не приходить.”
Подавсь Ісус на Оливну гору. Та вдосвіта знову прибув до храму, й усі люди посходились до нього; він же, сівши, навчав їх. І привели тоді книжники і фарисеї до нього жінку, спійману на перелюбі, поставили її посередині, і кажуть до нього: “Учителю, жінку оцю спіймано саме на перелюбнім вчинку. Каменувати отаких приписав нам Мойсей у законі. Що ж ти на те?” Іспитували вони його, казавши так, - щоб мати чим оскаржити його. А Ісус нахилився додолу і писав пальцем по землі. А що вони наполягали та допитували в нього, то він підвівсь і каже до них: “Хто з вас без гріха, - нехай перший кидає камінь!” І знову нахилившись, писав по землі. Почувши такс, почали вони виходити один по одному, почавши з щонайстарших аж до останніх. І залишилися тільки Ісус та жінка, що стояла посередині. Підвівсь Ісус, а нікого, крім жінки, не побачивши, мовить до неї: “Де ж вони, жінко, оті твої обвинувачі? Ніхто не осудив тебе?” “Ніхто, Господи,” - тихо відповіла. Тоді Ісус до неї: “То я тебе не осуджую. Йди та вже від нині не гріши.”
І ще промовляв до них Ісус, і так їм казав: “Я - світло світу. Хто йде за мною, не блукатиме у темряві, а матиме світло життя.”

Gospel
(Jn 7:37-52, 8:12)


On the last and greatest day of the feast, Jesus stood up and exclaimed, “Let anyone who thirsts come to me and drink. Whoever believes in me, as scripture says: ‘Rivers of living water will flow from within him.’” He said this in reference to the Spirit that those who came to believe in him were to receive. There was, of course, no Spirit yet, because Jesus had not yet been glorified. Some in the crowd who heard these words said, “This is truly the Prophet.” Others said, “This is the Messiah.” But others said, “The Messiah will not come from Galilee, will he? Does not scripture say that the Messiah will be of David's family and come from Bethlehem, the village where David lived?” So a division occurred in the crowd because of him. Some of them even wanted to arrest him, but no one laid hands on him. So the guards went to the chief priests and Pharisees, who asked them, “Why did you not bring him?” The guards answered, “Never before has anyone spoken like this one.” So the Pharisees answered them, “Have you also been deceived? Have any of the authorities or the Pharisees believed in him? But this crowd, which does not know the law, is accursed.” Nicodemus, one of their members who had come to him ealier, said to them, “Does our law condemn a person before it first hears him and finds out what he is doing?” They answered and said to him, “You are not from Galilee also, are you? Look and see that no prophet arises from Galilee.” Again Jesus spoke to them, saying, “I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life.”